Monthly Archives: januari 2012

Nytt utseende!

Jag var inte så förtjust i det gamla utseendet på bloggen, det var lite svårläst och svårt att lämna kommentarer på ett vettigt sätt så jag testar ett nytt tema, har du synpunkter så skriv gärna en kommentar!

Jag återkommer snart med lite helgläsning. Trevlig helg!

Antivaccinationsrörelsens hjältar I – Viera Scheibner

På den nystartade antivaccinations-sidan vaccin.me finns högt upp på sidan en artikel om Viera Scheibner som beskrivs som ”en av världens mest insatta personer inom vaccinationsskador” (f.ö. en i princip identisk text från ett inlägg på Anna Wahlgrens forum från 2010)

Det hävdas i artikeln att hon gett ut tre böcker och publicerat 90-talet vetenskapliga artiklar i erkända vetenskapliga tidskrifter i Australien och utomlands. Man skriver vidare att:

Hon poängterar att föräldrar bör bli medvetna om att det bara finns en immunitet, vilken endast kan förvärvas genom barnsjukdomarna. Denna process kan endast inträffa under en viss period under sådana omständigheter som naturen själv bestämmer – inte människan!

Om komplikationer uppstår så måste man beakta den skadliga effekten av tidigare vaccinationer samt felaktig medicinsk behandling – såsom bl. a. de otaliga antibiotikakurerna (antibioticum = ”anti-liv”) och febernedsättande medel.

[…] Istället förändrar vaccin kroppens gensvar på sjukdomar, vilket resulterar i uppkomsten av ett flertal nya immunsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, innefattande astma, barnleukemi och cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, beteendestörningar samt en enorm uppgång av förekomsten av cerepral pares och spädbarnskramper.”

Källa på det? Nä, jag trodde inte det.

Låt oss ta en närmare titt på Viera Scheibner och hennes kvalifikationer att uttala sig om medicin i allmänhet och vacciner i synnerhet!

Viera Scheibner föddes i Bratislava, nuvarande Slovakien, och är utbildad geolog och mikropaleontolog, i  antivaccinlägret brukar hon presenteras som att hon ”innehar en doktorsgrad i naturvetenskap” – ett uppenbart förmörkande av det faktum att hon inte har ett uns medicinsk eller fysiologisk utbildning! Hon bor sedan lång tid tillbaka i Australien.

Hon hävdar att hon i samband med utvecklandet av ett apnéskydd för spädbarn (en uppfinning som varnar om ett barn slutar andas och som används mot plötslig spädbarnsdöd) såg att deras andningsmönster förändrades i samband med vaccination med DTP (Difteri/Tetanus/Pertussis) och drog därmed slutsatsen att vaccin är orsaken till plötslig spädbarnsdöd, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). I början på 90-talet publicerade hon en bok där hon angav att vaccin var den största enskilda orsaken till SIDS, men medan vaccinationsfrekvensen med DTP i Australien ökat från i början av 90-talet (86%)  till 2006 (92%) så ser istället kurvan för SIDS ut såhär;

Detta talar för sig själv. De sjunkande siffrorna beror mest sannolikt på att man i början av 90-talet upptäckte sambandet mellan att spädbarn sov på mage och SIDS varför man började råda föräldrarna att barnen istället skulle sova på rygg. En helt naturlig metod utan kemikalier som räddar liv och som man ju kunde tro att alternativkretsarna skulle hurra över men naturligtvis är även detta en konspiration!

 

Förutom sitt konspiratoriska sammankopplande av vaccin och SIDS gör också Viera Scheibner en annan koppling, nämligen den mellan vaccin och Shaken baby syndrome, den vanligaste dödsorsaken hos spädbarn under 6 mån efter SIDS. Shaken baby syndrome orsakas av att spädbarnet antingen skakas kraftigt eller huvudet dunkas i t.ex. skötbordet vilket leder till att hjärnan rör sig kraftigt i skallen och blodkärlen som försörjer hjärnan slits av, barnet dör av en kraftig hjärnblödning. Viera Scheibner hävdar alltså att dessa fall oftast inte alls beror på misshandel av föräldrarna utan tvärtom av vaccinationer och det är inte bara dödsfall utan också hjärnsvullnad, intrakraniella blödningar, blödningar i ögats näthinna och skallbrott och andra frakturer. Orsakerna till detta hävdar Scheibner beror på ökad blödningsbenägenhet pga vacciner (utan att ge några referenser till detta) och frakturerna beror på att många barn får kramper orsakade av vaccinerna vilket leder till frakturer;  ”Kramperna uppträder ofta när föräldern eller någon annan omvårdare inte ser på” – lustiga kramper som kommer just i de ögonblicken!

Så förutom att felaktigt skuldbelägga föräldrar vars barn dör i plötslig spädbarnsdöd gör sig också Scheibner till försvarare av barnamördare och barnmisshandlare.

Hennes text om Shaken baby syndrome kan läsas på svenska här vilket också länkas från vaccin.me. Texten är publicerad av Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, eller med andra ord, Scientologerna.  Trevligt sällskap! (Jo jag vet, guilt by association, men man kan inte annat än undra över vilka kopplingar antivaxarna har med vetenskapsmotståndarna i Scientologerna) (NKMR är inte samma sak som KMR som jag misstog det för att vara. NKMR är såvitt jag vet inte kopplat till Scientologerna men har kanske en del andra dubiösa agendor)

För er som har tid rekommenderar jag att titta på följande klipp från Australiska 60 minutes som har ett mycket bra reportage om vaccin och vaccinationsmotståndarnas skadeverkningar (har du ont om tid spola fram till 6:44 men jag rekommenderar verkligen att du ser hela).

 

För mer läsning kan jag också varmt rekommendera en artikel om henne av Stephen Basser i The Skeptic Journal av Australian Skeptics.

Jo, just det, det var ju det där med 90-talet vetenskapliga publikationer. En slagning på PubMed ger vid handen att hon är delförfattare till en (1) artikel inom den medicinska litteraturen (om koffein och råttor). Så var det med det!

Referenser

http://www.medicalveritas.com/MVIEditors.htm

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4813.0.55.001#4.%20RESULTS%20-%20VACCINATION%20COVERAGE

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/0/04FEBEF9C81FE6BACA25732C002077A2?opendocument#IMMUNISATION

http://www.sidsandkids.org/wp-content/uploads/SIDS_Australia_Deaths-and-rates-1981-to-date.pdf

http://www.skeptics.com.au/wordpress/wp-content/uploads/theskeptic/1997/1.pdf

 

Årets förvillare och folkbildare!

Traditionsenligt så utser föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) årets förvillare och folkbildare.

I år (egentligen 2011) gick titeln årets förvillare till Miljönämnden i Mora-Orsa för deras agerande i samband med klagomål från en så kallat ”elallergiker”. Miljönämnden krävde först att alla Tele- och Radiomaster skulle riktas om för att minska obehaget hos den berörda personen vilket naturligtvis skulle få konsekvensen att kommunikationen skulle försämras.

DN uppmärksammade det hela och det blev en nationell nyhet vilket ledde till att trycket på miljönämnden gjorde att de ändrade sig, i alla fall tillfälligt. I ett debattinlägg i SvD förklarar VoF också sitt beslut närmare.

Kort kan elöverkänslighet beskrivas som de symtom folk beskriver när de upplever sig utsatta för strålning av olika slag, antingen från elektrisk apparatur eller från sändare av olika slag. Symtomen består ofta av ospecifika upplevelser såsom trötthet, utslag, pirrningar, darrningar etc. Problemet med så kallat elöverkänslighet är väl studerat och man har sett att personer som upplever sig känsliga inte reagerar när de utsätts för ”strålning” utan när de tror att de utsätts för det. Det tycks alltså kopplat till en upplevelse som i sin tur framkallar symtomen. Man har provat flera olika behandlingsmetoder men det tycks som om KBT (kognitiv beteendeterapi) har viss effekt. Problemet är att sådan terapi aktivt motarbetas av flera organisationer och alternativare eftersom de inte tror att orsaken är psykogen utan att det finns en fysisk förklaring. Det blir inte bättre av att myndigheter spelar med som i Mora-Orsa eller på många andra håll där man för dyra pengar bygger om både lägenheter och sjukhussalar.

Till årets folkbildare utsågs TV-programmet Hjärnkontoret för dess förmåga att förklara vetenskap för barn. Ett hedersomnämnande gavs också till Karin Bojs, vetenskapsjournalist på DN samt till Skeptikerpodden, ett av Sveriges absolut bästa poddradioprogram. Grattis till dem!

Vaccinationsmotståndet gräver nya skyttegravar

I slutet av 2011 startades en svensk antivaccinations-sida som kallar sig för vaccin.me Sidan drivs av Linda Karlström, Marina Ahlm, Lilianne Larsson och Torbjörn Sassersson.

Man anger att målet med sidan är att ”lyfta fram sådan forskning som kategoriskt tystas ner av läkemedelsindustri, myndigheter och sjukvårdsapparat.” Man tycks också ha ett mål att samla in så många biverkningsrapporter från allmänheten som möjligt för att, som man uttrycker det, ”använda som ett juridiskt underlag gentemot ansvariga myndigheter i länderna”.

Under rubriken ”Därför ifrågasätter vi vaccinering” anger man en lista (som man inte ens orkat översätta) som valsat runt på internet ett tag och ursprungligen kommer från antivaccinationssidan Vaccination Debate, Vaccination debate anger bland annat att anledningen till att vaccin inte fungerar (!) är att sjukdomar inte orsakas av bakterier eller virus utan av ”toxemi”. Så mycket för det vetenskapliga kunnandet. Att förneka ”the germ theory” måste vara ungefär lika intellektuellt som att tro att jorden är 6000 år gammal.

Linda Karlström säger i en intervju att vaccinationsförespråkarna är oupplysta, okunniga och ser mer till ekonomisk vinning än hälsa. ”Friska människor är ett hot mot den kapitalistiska läkemedelsindustrin […] vaccinerna orsakar en mängd biverkningar som de i sin tur tillverkar mediciner mot”

Sidan andas de ”vanliga” konspiratoriska tankarna och argument som ”sprutas rakt in i blodet” och det gamla tjatet om kvicksilver. Det är en guldgruva av argument mot vaccinationer och jag lovar att återkomma för lite mer detaljerad studie av deras argument.

 

Måste bara få kommentera den ganska korkade notisen i DN också om ett ”nytt” piller mot bakfylla, kallat ”blowfish”, som består av aspirin och koffein som löses upp i vatten. I Sverige kallas det Treo och har funnits så länge jag kommer ihåg!