Antivaccinationsrörelsens hjältar I – Viera Scheibner

På den nystartade antivaccinations-sidan vaccin.me finns högt upp på sidan en artikel om Viera Scheibner som beskrivs som ”en av världens mest insatta personer inom vaccinationsskador” (f.ö. en i princip identisk text från ett inlägg på Anna Wahlgrens forum från 2010)

Det hävdas i artikeln att hon gett ut tre böcker och publicerat 90-talet vetenskapliga artiklar i erkända vetenskapliga tidskrifter i Australien och utomlands. Man skriver vidare att:

Hon poängterar att föräldrar bör bli medvetna om att det bara finns en immunitet, vilken endast kan förvärvas genom barnsjukdomarna. Denna process kan endast inträffa under en viss period under sådana omständigheter som naturen själv bestämmer – inte människan!

Om komplikationer uppstår så måste man beakta den skadliga effekten av tidigare vaccinationer samt felaktig medicinsk behandling – såsom bl. a. de otaliga antibiotikakurerna (antibioticum = ”anti-liv”) och febernedsättande medel.

[…] Istället förändrar vaccin kroppens gensvar på sjukdomar, vilket resulterar i uppkomsten av ett flertal nya immunsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, innefattande astma, barnleukemi och cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, beteendestörningar samt en enorm uppgång av förekomsten av cerepral pares och spädbarnskramper.”

Källa på det? Nä, jag trodde inte det.

Låt oss ta en närmare titt på Viera Scheibner och hennes kvalifikationer att uttala sig om medicin i allmänhet och vacciner i synnerhet!

Viera Scheibner föddes i Bratislava, nuvarande Slovakien, och är utbildad geolog och mikropaleontolog, i  antivaccinlägret brukar hon presenteras som att hon ”innehar en doktorsgrad i naturvetenskap” – ett uppenbart förmörkande av det faktum att hon inte har ett uns medicinsk eller fysiologisk utbildning! Hon bor sedan lång tid tillbaka i Australien.

Hon hävdar att hon i samband med utvecklandet av ett apnéskydd för spädbarn (en uppfinning som varnar om ett barn slutar andas och som används mot plötslig spädbarnsdöd) såg att deras andningsmönster förändrades i samband med vaccination med DTP (Difteri/Tetanus/Pertussis) och drog därmed slutsatsen att vaccin är orsaken till plötslig spädbarnsdöd, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). I början på 90-talet publicerade hon en bok där hon angav att vaccin var den största enskilda orsaken till SIDS, men medan vaccinationsfrekvensen med DTP i Australien ökat från i början av 90-talet (86%)  till 2006 (92%) så ser istället kurvan för SIDS ut såhär;

Detta talar för sig själv. De sjunkande siffrorna beror mest sannolikt på att man i början av 90-talet upptäckte sambandet mellan att spädbarn sov på mage och SIDS varför man började råda föräldrarna att barnen istället skulle sova på rygg. En helt naturlig metod utan kemikalier som räddar liv och som man ju kunde tro att alternativkretsarna skulle hurra över men naturligtvis är även detta en konspiration!

 

Förutom sitt konspiratoriska sammankopplande av vaccin och SIDS gör också Viera Scheibner en annan koppling, nämligen den mellan vaccin och Shaken baby syndrome, den vanligaste dödsorsaken hos spädbarn under 6 mån efter SIDS. Shaken baby syndrome orsakas av att spädbarnet antingen skakas kraftigt eller huvudet dunkas i t.ex. skötbordet vilket leder till att hjärnan rör sig kraftigt i skallen och blodkärlen som försörjer hjärnan slits av, barnet dör av en kraftig hjärnblödning. Viera Scheibner hävdar alltså att dessa fall oftast inte alls beror på misshandel av föräldrarna utan tvärtom av vaccinationer och det är inte bara dödsfall utan också hjärnsvullnad, intrakraniella blödningar, blödningar i ögats näthinna och skallbrott och andra frakturer. Orsakerna till detta hävdar Scheibner beror på ökad blödningsbenägenhet pga vacciner (utan att ge några referenser till detta) och frakturerna beror på att många barn får kramper orsakade av vaccinerna vilket leder till frakturer;  ”Kramperna uppträder ofta när föräldern eller någon annan omvårdare inte ser på” – lustiga kramper som kommer just i de ögonblicken!

Så förutom att felaktigt skuldbelägga föräldrar vars barn dör i plötslig spädbarnsdöd gör sig också Scheibner till försvarare av barnamördare och barnmisshandlare.

Hennes text om Shaken baby syndrome kan läsas på svenska här vilket också länkas från vaccin.me. Texten är publicerad av Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, eller med andra ord, Scientologerna.  Trevligt sällskap! (Jo jag vet, guilt by association, men man kan inte annat än undra över vilka kopplingar antivaxarna har med vetenskapsmotståndarna i Scientologerna) (NKMR är inte samma sak som KMR som jag misstog det för att vara. NKMR är såvitt jag vet inte kopplat till Scientologerna men har kanske en del andra dubiösa agendor)

För er som har tid rekommenderar jag att titta på följande klipp från Australiska 60 minutes som har ett mycket bra reportage om vaccin och vaccinationsmotståndarnas skadeverkningar (har du ont om tid spola fram till 6:44 men jag rekommenderar verkligen att du ser hela).

 

För mer läsning kan jag också varmt rekommendera en artikel om henne av Stephen Basser i The Skeptic Journal av Australian Skeptics.

Jo, just det, det var ju det där med 90-talet vetenskapliga publikationer. En slagning på PubMed ger vid handen att hon är delförfattare till en (1) artikel inom den medicinska litteraturen (om koffein och råttor). Så var det med det!

Referenser

http://www.medicalveritas.com/MVIEditors.htm

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4813.0.55.001#4.%20RESULTS%20-%20VACCINATION%20COVERAGE

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/0/04FEBEF9C81FE6BACA25732C002077A2?opendocument#IMMUNISATION

http://www.sidsandkids.org/wp-content/uploads/SIDS_Australia_Deaths-and-rates-1981-to-date.pdf

http://www.skeptics.com.au/wordpress/wp-content/uploads/theskeptic/1997/1.pdf

 

4 responses to “Antivaccinationsrörelsens hjältar I – Viera Scheibner

  1. Pingback: Vaccin är solidaritet « No size fits all

  2. Bra artikel, men ett litet fel. Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter (NKMR) är en annan organisation än Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR). Det är KMR som är scientologernas antipsykiatri-organisation, NKMR är en intresseorganisation för folk som vill spöa sina barn.

    • Riktig Medicin

      Ah, visst har du rätt. KMR och NKMR är inte samma sak och NKMR är så vitt jag vet inte kopplat till Scientologerna. My bad. Kopplingen blev genast lite mer uppenbar!

  3. Pingback: Rubba inte mina cirklar! | Riktig Medicin