En utmaning till alternativmedicinarna!

Ni har märkt att det blivit ganska tyst på bloggen igen. Tyvärr gör mitt jobb att jag ibland helhjärtat måste ägna både arbetstid och fritid åt det och just nu är en sån period igen, men håll ut, snart blir det bättre (hoppas jag)!

Det är populärt att från alternativ-håll vilja att vi som ägnar oss åt riktig medicin ska bevisa både det ena och det andra, och ofta gärna bevisa att något inte finns (vilket är notoriskt svårt).

Så här kommer en utmaning till de alternativmedicinska förespråkarna, det är menat som seriösa frågor som jag gärna diskuterar;

– Har det någonsin funnits någon alternativmedicinsk metod som lett till en förbättring för mänskligheten? (med det menas förbättrad folkhälsa, förlängd överlevnad, minskad spädbarnsdöd eller liknande)

ida051020 022

– Har någon alternativmedicinsk metod någonsin infört någon kvalitetskontroll för att förbättra outcome eller höja patientsäkerheten?

 

– Har någon alternativmedicinsk metod någonsin förändrats eller reviderats som ett resultat av en klinisk studie?

Frågorna, om ni känner igen dem, är inte mina utan har ställts av Mark CrislipQuackcast men jag tycker de är relevanta och har gärna en öppen diskussion om dem.

2 responses to “En utmaning till alternativmedicinarna!

  1. Barfota läkarna i Kina på 50 talet lyftes fram av WHO som ett föredöme för folkhälsan. Det va akupunktur och kinesisk örtmedicin med i den insatsen. Dessutom handlar det väl inte om att komplementär medicin är något alternativ till skolmedicin. Jag anser att flera terapier behövs för en total folkhälsa. Läkemedel är bara en del kirurgi en annan. Sen behöver man även förebygga och se saker med andra ögon. Det är bara nyttigt för utvecklingen. Någon slags demokrati inom folkhälsa och medicin. Ingen diktatur tack

  2. Barfotaläkarna: Fick de inte lära sig basal sårvård, förlossningsvård, barnavård, hygien, nutrition och liknande? Det behövs inte så mycket sådant för att vända t.ex. barnadödlighet. Här har ”förebyggande” verkligen större effekt än diverse behandlingar. Men det är ändock svårt att säga vad barfotaläkarna betydde för folkhälsan. Det skedde ju många andra förändringar i samhället samtidigt. Fick de inte mer mat, t.ex?