Every sperm is sacred…

DN skriver idag om intressant forskning som går ut på att att om testiklarna utsätts för ultraljud under vissa förutsättningar och med rätt intervall så minskar antalet spermier markant.

Jag kommer inte åt själva artikeln utan bara abstract men tänkte jag ändå skulle kommentera det lite. För det första är det ett djurförsök på råttor varför man får ta resultaten med en nypa salt, djurstudier är generellt intressanta men ofta svåra att applicera på människor.

I studien har man jämfört ultraljud under 15 min med enbart ”värmeomslag” (s.k. wet-heat) och kommit fram till att antalet spermier minskade 10 gånger mer med ultraljudet och att rörligheten hos spermierna minskade 1000 gånger mer jämfört med värmeomslaget.

Man fann också att resultatet var bäst med ultraljud om man använde uppvärmt saltlösning som medium mellan ultraljudsproben och testikeln. Bäst effekt sågs om behandlingen skedde med två dagars mellanrum.

Så är detta en ny väg till preventivmedel för män? Nja, man ska väl kanske inte vara så snabb med slutsatserna. Det är som sagt en djurstudie och ska tolkas med försiktighet, dessutom kan man ju undra hur praktiskt det är med ultraljudsbehandling av pungen varannan dag. Men man har haft svårt att hitta ett bra manligt preventivmedel och forskarna spekulerar i att denna metod sannolikt är reversibel, det vill säga att spermieproduktionen återgår till det normala efter en tid vilket är ett måste för ett effektivt preventivmedel. Dessutom kan antas att själva ultraljudsbehandlingen i sig är ofarlig.

Men om nu ultraljud dödar spermier, hur är det då med ultraljuden på foster? Och våra mobiltelefoner? Och 3G-masterna? Wojne wojne.

Ja, vad är det för effekt i studien egentligen? Man kan anta att man uppnått resultaten med spermierna inte på grund av ultraljudet i sig utan för att ultraljudet är effektivt på att generera värme i vävnader. Eftersom spermier är extremt värmekänsliga så är effekten sannolikt också väldigt god på just den celltypen. Att resultatet var bäst när man använde uppvärmd saltlösning beror också sannolikt på värmen i sig, inte att det var just saltlösning (men kanske den fortplantar värme bättre också?). Jag tror inte man behöver vara rädd för att göra ultraljudsundersökningar, vad vi vet idag är det ett väldigt ofarligt och effektivt sätt att se vävnader och strukturer i kroppen om man betänker alternativet som ofta är röntgen och sannolikt betydligt farligare.

Sen en kommentar som Olle Waller gjorde i ett avsnitt av Skeptikerpodden nyligen som jag tyckte var roligt. Han hade frågat ett antal blivande barnmorskor om de ville att männen skulle börja ta preventivmedel? Jaa, svarade allihop. Okej, om ni träffade en man på krogen som sa att han tog preventivmedel, skulle ni lite på det då? Neej! blev svaret.

 

Comments are closed.