Listen to your heart?

Okej då!

Kunde inte låta bli att klämma in ett litet inlägg på  alla hjärtans dag.

Det finns ett flertal studier som visar att patienter och läkare inte talar samma språk, det är också ett känt fenomen att läkare ofta använder ord som är för svåra för patienterna. Det är naturligtvis viktigt för kommunikationen och flera studier visar, inte helt otippat, också stora nackdelar med att patienterna inte förstår sin doktor.

Men studier visar också att patienter (eller människor i allmänhet) har en mycket dålig uppfattning om sin kropp. En studie som gjordes i England för ett par år sedan 1 visade att mindre än hälften av befolkningen (46,5%) korrekt kunde peka ut var hjärtat satt när de fick välja mellan 4 olika bilder. Mindre än en tredjedel (31,4%) visste var lungorna satt. Man testade också kunskaperna om var ytterligare 6 organ finns i kroppen och resultaten var lika nedslående, bäst (80-85%) visste man var urinblåsan och tarmarna satt.

 

 

Studien gjordes som en uppföljning till en tidigare undersökning som gjordes för 40 år sedan 2.  Man antog att resultaten skulle ha förbättrats de senaste årtiondena tack vare medias fokus på hälsa och medicin samt den ökade möjligheten att finna information på nätet. Men undersökningen visade att man hade ungefär lika stora kunskaper om anatomi och sin kropp idag som för 40 år sedan. Man undersökte också om personer med sjukdomar i organen visste mer än allmänheten om ”sina” organ, de enda grupper som visste mer var personer med leversjukdom och diabetes.

Nu tror jag inte att resultaten är lika nedslående i Sverige, jag har inte lyckats hitta någon studie som är gjord på samma sätt. Nånstans hoppas jag ändå att man går igenom detta under sina biologilektioner eller i alla fall utnyttjar barns nyfikenhet på hur kroppen fungerar!

Nog för denna gången. Lyssna på din kropp, din doktor gör det!

  1. How accurate is patients’ anatomical knowledge: a cross-sectional, questionnaire study of six patient groups and a general public sample. Weinman J et al. BMC Family Practice 2009, 10:43
  2. Differences between patients’ and doctors’ interpretation of some common medical term. Boyle CM. BMJ 1970, 1:286-289

Comments are closed.