Nu tändas tusen öronljus!

Så kallade öronljus har blivit allt mer populära på senare tid. De påstås kunna ta bort vax, bota öroninfektioner (både inre och yttre, det vill säga mediaotiter och externa otiter), bota tinnitus med mera. Av de mer udda påståendena finner vi att ”stärka hjärnan”, ”rena sinnet”, öka lymfflödet, som alternativ till rör i örat, rena blodet (oklart på vad), rensa ögonen (”clear the eyes”), förstärka centrala nervsystemet, bota Meniéres sjukdom och rena chakran och auran.

 

Vad består det av?

Ljusen kan innehålla olika beståndsdelar, men i de flesta fall är de tillverkade av bivax, de kan innehålla en del paraffin, och oftast är de klädda i bomull eller linne. Priset varierar men ligger kring 30-90 kronor per ljus. Vill man få en behandling utförd kostar det dock mycket mer.

 

Hur funkar det?

Ljuset, som är cirka 20-30 centimeter långt, sätts in med ena änden i hörselgången och den andra änden tänds på. En behandling varar cirka 10-15 minuter. Effekten sägs komma av att värmen och röken mjukar upp vaxet i örat och att lågan bildar ett milt vakuum som suger ut vaxet. En del behandlare hävdar dock att vaxet enbart mjukas upp och att kroppen själv stöter ut vaxet under kommande dagar. Hur man skulle kunna uppnå de mer udda effekterna av hjärnans rensning, ökat lymfflöde med mera har jag inte hittat nån förklaring på.

James Mally utför öronljusbehandling på en patient. (Bild från Wikipedia)

 

Varför funkar det inte?

Att ljuset skulle orsaka ett så starkt vakuum att vaxet skulle sugas ut ur hörselgången är inte möjligt. Skulle man komma upp i såna krafter kommer trumhinnan sannolikt att spricka. Alla påstående om att gifter sugs ur hjärnan kan varje person med en anatomibok snabbt konstatera inte är fysiskt möjlig. En hörselgång, med hel trumhinna, har ingen förbindelse med hjärnan.

 

Anatomi över ytteröra, hörselgång, mellanöra. (Bild från 1177.se)

 

En studie som genomfördes tittade på den påstådda vakuumeffekten, avlägsnandet av vax och eventuella biverkningar eller skador. Man genomförde en tryckmätning och kunde konstatera att inget negativt tryck bildas då ljuset brinner, det vill säga inget vakuum bildas. Man lät sedan ett antal försökspersoner, dels med konstaterat vax i hörselgången, dels utan, genomgå behandling enligt de rekommendationer som medföljde ljusen. Man kunde konstatera att ingen blivit av med sitt vax, däremot hade man tryckt vaxet djupare in i hörselgången på de försökspersoner som hade vax från början. Man kunde också hos 2 försökspersoner (utan vax före behandlingen) konstatera att vax från ljuset hade lagt sig i hörselgången.

Man gjorde också en gaskromatografisk undersökning av resterna som bildats inuti ljusen. Man kunde där konstatera att de bestod av ljusrester och inte av mänskligt öronvax.

 

Varför upplever man att det fungerar?

Om vi bortser från de mer tokiga saker som ljusen sägs kunna åstadkomma så använder de allra flesta ljusen för att ta bort vax ur hörselgångarna. Om man klipper upp ljusen ses vaxavlagringar på ljusens insida, vilket skulle bevisa ljusens effekt. Avlagringarna består dock bara av produkter från ljuset självt. Folk som behandlats beskriver också ett sprakande ljud under behandlingen, ”som om vaxet bryts loss” (eller ett ljus som sprakar?) Flera personer beskriver förbättrad hörsel, men hörseln är en subjektiv upplevelse, och även om man mäter hörsel med hörselprov (vilket jag inte kunnat finna att man någon gång gjort) så baseras också de testerna på en subjektiv upplevelse. Sannolikt föreligger alltså en placeboeffekt här.

 

Är det farligt?

I samma studie som undersökte effekten gjordes också en rundfrågning till Öron-, näs- och halsläkare där man kunde konstatera att flera hade fått behandla patienter som fått skador av öronljus. De vanligaste skadorna var brännskador på ytterörat och yttre hörselgången, några hade fått helt eller delvis propp av ljusvax som runnit in i örat och en person hade perforerat (fått hål i) trumhinnan. Extern otit (hörselgångsinflammation) och hörselnedsättningar hade uppstått hos flera patienter.

I litteraturen kan man hitta flera exempel på skador som uppstått i samband med öronljus-behandling. Med tanke på att det säkert genomförs ett stort antal behandlingar går det dock inte att säga exakt hur ofta skador uppstår. Man kan därför inte säga exakt hur säkert det är, bara att skador uppstår, men alltså oklart hur ofta.

Alternativ?

Bästa sättet att inte drabbas av vaxproppar är att inte använda tops och liknande för att rensa hörselgången. Om man använder verktyg inne i hörselgången retas slemhinnan och som reaktion bildas mer vax, det leder alltså till en ”ond cirkel”. För att bli av med vax och särskilt vaxproppar finns det receptfria behandlingar på apoteket. Om man inte på egen hand lyckas avlägsna vaxpropparna bör man uppsöka läkare. Man kan då antingen spola rent hörselgången med högtryck eller suga rent den med sug (notera att man då suger upp enskilda vaxklumpar under insyn av ett öronmikroskop, man suger alltså inte i hela hörselgången samtidigt, det vill säga den metod som öronljusbehandlingen sägs göra).

Slusats!

Även om det tycks som att skaderisken med att använda öronljus är ganska liten kan man konstatera att de har ingen som helst visad effekt, varken mot öronvax eller någon annat (till exempel att dra ur toxiner ur hjärnan). Det finns därför ingen anledning att utsätta sig för vare sig kostnaden eller risken. Har du problem med vax i öronen? Gå till apoteket eller en läkare.

 

Referenser:

Quackwatch; http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/candling.html

Seely DR et al, Ear Candles – efficacy and safety. Laryngoscope, 106(10): 1226-1229

Rafferty J, et al, Ear candling – should general practitioners recommend it? Can Fam Physician 2007;53:2121-222

 

 

Rekommenderas läsning:

Quackwatch

Artikel av Katherine Baker

Jag har här undvikit länkar positiva till öronljus, inte för att enbart avspegla en sida, utan för att samtlig information jag hittat som varit positivt inställda har också på ett eller annat sätt sålt produkten och jag vill inte göra reklam för enskilda försäljare. Om du söker på internet med termerna ”öronljus” och ”Ear candling” kommer du dock att finna mycket information.

 

Comments are closed.