Paraskavedekatriafobi – är det normalt det?

1993 publicerade British Medical Journal (BMJ) en artikel med titeln ”Is Friday the 13th bad for your health?”1.
Författarna jämförde antalet bilolyckor i förhållande till trafikvolym på två olika dagar, fredagen den 6: e och fredagen den 13: e. Man tittade också på antal shoppare i köpcentrum och slutligen på antalet inläggningar på sjukhus pga olyckor.
Resultatet var oväntat;  färre fordonkörde fredagen den 13:e, antalet shoppare var desamma. Men, man fann att antalet sjukhusinläggningar på grund av olyckor var klart högre, författarna skrev i sin slutsats;

Friday 13th is unlucky for some.
The risk of hospital admission as a result of a
transport accident may be increased by as much as
52%. Staying at home is recommended.

Varför är fredagen den 13: speciell?

Fredagen den 13:e inträffar normalt 1-3 gånger per år (under 2012 kommer det att inträffa 3 gånger) och även om det är vidkepelse så tycks det som att människor faktiskt ändrar sina rutiner denna dag för att undvika olycka. Paraskavedekatriafobi är en ”diagnos” och innebär en sjuklig, irrationell rädsla för fredagen den 13:e.
Som så många andra myter så är det inte riktigt någon som vet varifrån vidskepelsen om fredagen den 13:e ursprungligen kommer ifrån, men det tycks vara en internationell vidskepelse, framför allt i västvärlden.

Det finns många förställningar om 13: Om 13 personer sitter vid samma bord kommer en att dö inom ett år. Många städer i USA har inte en 13th Street eller 13th Avenue. Många byggnader har inte en 13: e våning, detta gäller också många offentliga byggnader såsom sjukhus m.fl. Om du har 13 bokstäver i ditt namn är det ett dåligt omen (Jack the Ripper, Charles Manson m.fl.) I Kina ska dock talet 13 istället betyda tur (rykten på nätet och synnerligen obekräftat)

Andra källor anger att antalet 13 avsiktligt förtalats av patriarkala religioner i början av den västerländska civilisationen, eftersom talet skulle representera kvinnlighet. Talet 13 hade betydelse i gudinne-dyrkande samhällen eftersom det motsvarade antalet menstruatios-cykler på ett år (13 x 28 = 364 dagar).

En del tror att rädslan för talet 13 kommer från den gamla fornnordiska kulturen. Tolv gudar var inbjudna till en bankett på Valhalla. Loke, den onde, var inte inte inbjuden men kom ändåt, vilket gjorde antalet deltagare till 13. Loke lurade den blinde Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds med en mistelpil.

Det vore naturligtvis inte komplett om det inte fanns en kristen myt kring talet 13 också. Enligt bibeln fanns det 13 gäster på den sista måltiden, den trettonde gästen var naturligtvis Judas. Dessutom korsfästes ju Jesus å en fredag. Det finns också rykten att det var på en fredag som Adam och Eva åt av den förbjudna frukten och de blev utkastade från Edens lustgård. Andra påstår att det stora syndafallet inleddes på en fredag, Babels torn förstördes på en fredag liksom Salomos tempel. Gud verkar inte gilla fredagar helt enkelt, man kan undra varför han tillät dem?

Namnet ”Fredag” härrör sannolikt från den nordiska guden Frigg, hustru till Oden, eller Freja, eller båda.

I romanen Da Vinci-koden talas om en historisk händelse som inträffade nästan 700 år sedan då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V.

Clemens V

Har man mer otur fredagen den 13:?

Så hur är vetenskapsläget kring fredagen den 13:e? Ganska gott faktiskt. Artikeln jag hänvisade till visade ju faktiskt en statistiskt signifikant skillnad i antalet inläggningar pga olyckor. Nämnas bör att den infördes i BMJs julnummer som traditionellt innehåller en ”skämtartikel” av lättsammare karaktär men fortfarande oftast gjord enligt vetenskaplig metod. Artikelförfattarna angav själva ett antal skäl till resultatet:

 • Större datamängd behövs (den var ganska begränsad)
 • En okänd faktor inverkar
 • Att de som registrerar olycksstatistik är mer benägna att göra det fredagen den 13:e pga vidskepelse och ”confirmation bias
 • Att det faktiskt finns ett äkta fenomen
Men trots en ”positiv” studie är det flera som visar på motsatsen. 2009 kom en studie, ”Association of holidays, full moon, Friday the 13th, day of week, time of day, day of week, and time of year on case distribution in an urban referral small animal emergency clinic.”2 där man kom fram till att
The busiest times were midweek evenings, Saturday and Sunday afternoons, and most major holidays
Men det är gjort flera studier och några på senare år. I augusti 2011 publicerade en artikel med titlen ”Answering the myth: use of emergency services on Friday the 13th.”3 där man jämförde 3 fredagar varav en var den 13:e. Man såg inte att det var fler besökare, snarast lägre, och man tittade på 13 olika sjukdomsparametrar där alla var samma utom ”penetrerande våld”, dvs oftast knivskador där man såg en lite men signifikant ökning fredagen den 13:e.
Strax därefter kom ännu en studie, ”Popular belief meets surgical reality: impact of lunar phases, Friday the 13th and zodiac signs on emergency operations and intraoperative blood loss.”4 där man tog ett helhetsgrepp över myterna kring fredagen den 13:e, fullmåne och astrologi” Slutsatsen blev;
A total of 111 lunar cycles and 15 Fridays the 13th occurred within the 3,281-day observation period. Patients’ characteristics did not differ in lunar phases, zodiac signs, or Fridays the 13th. Full moon phases, the presence of Friday the 13th, and zodiac signs influenced neither intraoperative blood loss nor emergency frequency. No statistical peaks regarding perforated aortic aneurysms and gastrointestinal perforations were found on full moon or Friday the 13th.

Detta var faktiskt en riktig välgjord studie, och stor vilket borgar för bra statistik. Man kunde alltså inte se några som helst skillnader på blodförlust, skador eller antalet akut-besök oavsett dag, månfas eller astrologisk period.

Slutsats

Så gå under en stege,ta din bil, kör ut i fullmånen och se hur många katter som korsar din väg. För säkerhets skull kan du slå sönder en spegel när du kommer hem också.

Där homeopatin går in går vettet ur

Hej

Jag vet, det är egentligen för billigt. Men jag blev ombedd att titta på en forumtråd och jag kan inte låta bli att lägga ut en del av konversationen:

Min son är 6 år och väldigt svår epileptiker. Vi har snart försökt att medicinera med alla konventionella mediciner som sjukvården har att erbjuda. varje medicin med egna hemska biverkningar och förvärrande effekt på honom. det bästa resultat som vi uppnått på honom var när vi höll honom medicinfri trots sjukvårdens protester. Däremot så var effekten ej sådan att man kan nöja sig med det resultatet. Just nu medicinerar han med tre mediciner mot ep keppra, lamictal och inovelon utöver detta får han även theralen och stesolid vid behov. Min son var vid 4års ålder en oerhört smart kille som kunde både läsa och skriva. Han tävlade bland annat i western ridning med sin ponny Kiwi. Andra pojkar i hans ålder drömmde om att bli fotbollsproffs men han ville bli FN:s generalsekreterare. Allt detta håller succesivt på och lämnar honom efter över ett år av svåra kramper. Vi befinner oss i en mardröm och det verkar ej finnas något som kan hjälpa våran son vi börjar bli förtvivlade. Finns det någon som vet något som kanske skulle kunna hjälpa honom?

Kvinnan som skriver mår naturligtvis mycket dåligt, inte undra på. Hennes son tycks ha en fruktansvärt svårbehandlad epilepsi och står på många tunga mediciner. Jag har full förståelse för att hon är desperat och griper efter halmstrån.

Vilka råd får hon då? Ja, ni kan ju gissa!

Kan på rak arm ett homeoptaiskt medel: Bufo Rana Osäker på potens. Det måste passa enligt likhetslagen dvs. din grabb måste visa en bild som stämmer med läkemedlets bild i det här fallet Bufo Rana.

Vatten som behandling mot svår epilepsi.

Har barnet fått vaccin? Vaccin kan ge bl a epilepsi mycket pga av tungmetaller som vaccin bl a innehåller – bl a kvicksilver, silver, guld.

Och så kom antivaccinationslobbyn med sina synpunkter.

jag jobbar med pulserande magnetterpi som kanske kan hjälpa din son: [jag har tagit bort produktnamnet] är ett helande bad fyllt med harmoniska elektromagnetiska vibrationer för uppbyggnad och harmonisering och för eliminering av skadliga vibrationer och blockeringar. Det befrämjar hormonernas verkan, stärker kroppens rening, sätter de fria radikalerna åt sidan och reducerar behovet av mediciner med 50 % (bara under läkaruppsikt). Detta höjer syrehalten i blodet (viktigt för förbränningen och energibildandet) och även koncentrations- och inlärningsförmågan. (Hjärnan är människokroppens största syreförbrukare).

Jaa, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Kan maskinen koka kaffe också?

jag tycker ni skall ta honom till en hebrägdagörare som ber i KRISTI namn, de finns i frikyrkorna oftast, men kolla upp, så han har gott rykte, detta låter kanske helt vilt och främmande men människan är primitiv, se bara hur världen ser ut…..vi vet inte så mycket som vi tror…….det kan inte skada i alla fall, jag vet många som blivit friska…..man behöver faktiskt inte tro på Gud, om er pojke blir frisk så är det väl värt att prova….

De kristna slänger in en tamp att hålla i.

kör ni ketogen kost med honom? Googla på det annars. Läser många förslag på alternativa terapier.

Och slutligen kom kostfascisterna.

Jag tillbringar alldeles för mycket tid på diverse forum men jag har nog aldrig så snabbt varit med om så många dåliga råd på så kort tid. Det fanns även skeptiska inlägg i denna tråd så det var inte helt utan mothugg. Men det nästan samtliga tycks ha missat är att pojken är 6 år och inte får behandlas av alternativare. Att de inte tycks inse att han har en mycket svår sjukdom som nog bara några få specialister i Sverige bör sköta gör inte saken bättre.

Ja, vad ville jag med detta inlägg. Antagligen bara visa på att behovet av korrekt information är gigantiskt ”out there” och att många av er som läser denna bloggen ju har det som mål. Fortsätt jobba!

Varför så känslig?

Efter att föreningen Vetenskap och Folkbildning nyligen utsåg Mora-Orsa miljönämnd till årets förvillare så har debatten naturligtvis kommit igång igen mellan de som anser att Elöverkänslighet är en ”riktig” (fysisk) sjukdom och de som anser att det är påhitt eller psykosomatiskt.

Eftersom båda sidor gärna slänger vetenskapliga argument på varandra så tänkte jag att det kunde vara roligt att se lite på de studier som gjorts under åren. Elöverkänslighet kallas också ibland för elallergi vilket är missvisande då det inte handlar om en allergi i ordets rätta bemärkelse, dvs en aktivering av immunsystemet. På engelska används termen ”Electromagnetic hypersensitivity” (EHS). Symtomen, som alltid är ospecifika, innefattar trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter,
yrsel, hjärtklappning, oro, ångest m.m. Med ospecifika symtom menas något som inte direkt kan kopplas till en viss sjukdom eller ett tillstånd utan symtom som är mer allmänna och drabbar de flesta någon gång i livet.

De symtom som beskrivs för EHS är i princip samma som brukar beskrivas för andra omdiskuterade sjukdomstillstånd, t.e.x. amalgamsjuka. Besvären och de utlösande faktorerna varierar. Majoriteten av de drabbade, omkring tre fjärdedelar, är kvinnor. För vissa kan det bli ett allvarligt och isolerande handikapp. Symtomen utlöses när den drabbade upplever sig utsatt för elektromagnetiska fält, dock ofta i klart lägre dos än vad som kunnat visas orsaka fysiologisk påverkan i djurstudier 1. Debatten kring EHS tog fart på 80-talet och har länge varit en framför allt svensk företeelse.

EHS är ett område som faktiskt är förvånansvärt väl studerat vilket visar att man faktiskt tagit dessa symtom på allvar från forskarvärldens sida. Under 90-talet genomfördes ett flertal studier, framför allt i de nordiska länderna, som tyvärr var ganska dåligt utförda, bland annat saknade de flesta en kontrollgrupp 2 och de gav också varierande resultat och tittade framför allt på hudsymtom. Sedan följde några år av mer eller mindre välgjorda studier men ingen lyckades visa antingen det ena eller andra.

2005 kom en review-artikel av Rubin och medarbetare 3, en review-artikel tittar på kunskapsläget för tillfället och de studier som har gjorts inom ett visst område. Man tittade på provokationsstudier hos de som självrapporterat EHS och i förekommande fall en kontrollgrupp. En provokationsstudie innebär att man utsätter en person för elektromagnetisk strålning utan att personen vet om den är avslagen eller på. Försökspersonen ska då ange antingen att de känner strålningen eller att de får symtom. Om studien är välgjord är den också dubbel-blindad dvs den som studerar försökspersonen vet inte heller om den elektromagnetiska strålningen är på- eller avslagen. Det är en mycket välgjord genomgång och visade följande;

 • 7 blinda eller dubbelblinda studier visade på någon effekt av elektromagnetiska fält hos de som sa sig lida av EHS.
 • Av dessa 7 kunde dock inte resultaten upprepas (av samma forskare) i 2 av studierna (återstår 5)
 • Ytterligare 3 studier var sannolikt statistiska artefakter (dvs inget korrekt resultat utan beroende på statistisk överbearbetning. (återstår 2)
 • Av de 2 återstående studierna fanns visserligen en statistiskt signifikant effekt men studierna motsäger varandra då den ena påvisade ett bättre humör (mood) medan den andra påvisade ett sämre humör vid provokation.

I kontrast till dessa 7, varav alltså endast 2 kunde anses visa en statistiskt signifikant effekt, så fann man ytterligare 24 studier som ej kunde påvisa någon effekt! Som så ofta inom vetenskap är man alltså hänvisad till att göra en vetenskaps-baserad uppskattning av bevisläget som i detta fall naturligtvis tungt väger över åt att det inte finns en verkligt fysiologisk påverkan hos personer som säger sig lida av EHS.

Men artikeln stannade inte vid detta. Man tittade också på de studier som hade undersökt sambandet mellan symtom och försökspersonernas upplevelse att de utsattes för elektromagnetiska fält. I samtliga studier man tittade på upplevde försökspersonerna förstärkta symtom då de trodde att de utsattes för strålning. Detta resultat antyder så klart att det finns en stark psykologisk koppling till symtomupplevelsen.

Behandling?

Hur ska man då hantera de personer som upplever sig som överkänsliga? Ja, idag så är samtliga intresseföreningar som finns för elöverkänsliga inne på att det är en yttre fysisk påverkan (ibland kopplat till diverse konspirationsteorier) som orsakar symtomen och att samhället måste skydda dessa medborgare. En sån inställning kommer naturligtvis inte att leda någonstans då symtomen så uppenbart har en annan botten. Ändå har samhället till viss del gått på de drabbades upplevelser och man har så kallat ”elsanerat” offentliga lokaler för miljontals kronor.

 Tidigare skrev Mats Reimer om ett elsanerat undersökningsrum i Falköping som kostat 1 miljon kronor och använts av en patient under 8 månader.

Så vad hjälper då? Det enda som idag har visat sig ha effekt är kognitiv beteendeterapi (KBT). Rubin och medarbetare har tittat på olika behandlingsformer för EHS och man kom fram till följande 4;

 • 9 studier undersöktes som behandlade EHS med KBT, skärmskydd, avgränsning av elektromagnetiskt fält, intag av antioxidanter och akupunktur.
 • Kvalitén på studierna var begränsade.
 • KBT är mer effektivt än ingen behandling.
 • De övriga behandlingarna kunde inte påvisa någon förbättring.

Slutsats

Det tycks som att bevisläget är klart. EHS får betraktas som en symtombild med framför allt psykisk bakgrund. Betyder det att man ska ignorera de drabbade? Nej, naturligtvis inte och det är här de drabbade ofta känner sig kränkta och påhoppade. Bara för att en symtombild har psykisk bakgrund betyder det inte att den inte ska behandlas. Men, den kan naturligtvis inte behandlas om man inte erkänner den verkliga orsaken till problemet. Här har vården en stor utmaning i att hantera dessa patienter som idag känner sig förbisedda och ignorerade, vi måste jobba på ett sätt att bemöta dessa så att de kan få korrekt vård och inte behöva slå sig i slang med paranoida konspirationsteoretiker som inte gör ett jota för att hjälpa de drabbade utan tvärtom utnyttjar de drabbade för att gynna sina egna syften.

När argumenten tryter…

När personer som Torbjörn Sassersson och Börje Peratt inte längre har några argument att komma med så övergår man till att hänga ut personer och hota dem.

Läs gärna historien här skriven av Fredrik Fridsten som genom att skriva på Facebook-gruppen ”Terry Evans vänner” råkade ut för Peratts svada om de som han kallar ”voffare” och som tydligen ”till och med påverkat utnämningar till höga befattningar och krossat karriärer.” (man är ju bra nyfiken hur högt upp konspirationen sträcker sig, Reinfeldt? Obama? Ockelbo kommunledning?). Man väljer att skriva brev till Fridstens (och många andras) arbetsgivare och lägger dessutom ut deras arbetsgivare på nätet.

Det är en tråkig trend på nätet som vi sett allt oftare på sista tiden, senast mot den tonåriga brittiska bloggaren Rhys Morgan som blev förföljd och hotad av en representant för Burzynski Clinic, att alternativare och woo-woos tar till hot och publicering av privata uppgifter när de inte längre har argument att komma med.

Vad träffar du för läkare?

Jag tänkte jag skulle sticka emellan med en sak som jag ofta får frågor om i mitt yrke, nämligen vad alla olika beteckningar på läkare betyder.

När man besöker vårdcentralen (på vissa håll kallat familjeläkarcentral eller husläkarcentral) eller sjukhuset för att träffa en läkare, kan man möta olika sorters läkare. Och då pratar jag inte om olika sorters specialister eller om läkaren var bra eller inte, utan om ”rangordningen” mellan läkare.  Jag tänkte här beskriva de olika läkartyperna då det kan vara bra att känna till vilken utbildningsnivå de befinner sig på.
Läkarstudenten:
Också kallad läkarkandidaten, medicine kandidaten eller kort och gott kandidaten. Kandidaten går på läkarlinjen och kan befinna sig var som helst på den, från termin 1 till termin 11 (sista terminen). Kunskapen kan alltså variera mycket beroende på var i utbildningen han eller hon befinner sig. Som kandidat får man inte ta egna medicinska beslut utan alla beslut ska tas i samråd med handledare (i praktiken kan dock en kandidat ibland ta enklare medicinska beslut). Kandidaten har inte rätt att förskriva läkemedel. Efter avslutad termin 9 får man som läkarstudent arbeta som läkare vilket många gör under sommaren, man benämns då vikarierande underläkare.
AT-läkaren:
Har tagit läkarexamen, det vill säga avslutat studierna på universitetet. AT står för AllmänTjänstgöring och är den ”praktik”-period på minst 18 månader (ofta längre) som en examinerad läkare måste göra för att bli legitimerad. Under sin AT-tid är läkaren placerad på Kirurgen, Medicinkliniken, Psykiatrin och Vårdcentralen. Ofta också på en eller flera andra valfria kliniker. Ofta möter du AT-läkaren på akutmottagningen där de utgör en viktig länk i jourleden. En AT-läkare ska ha tillgång till handledning för svårare beslut, men har rätt att fatta egna medicinska beslut och har också rätt att förskriva läkemedel. En AT-läkare har inte en äldre läkares erfarenhet men är å andra sidan mycket bred i sina kunskaper och har ofta mer tid med dig som patient.
ST-läkaren:
Har gjort sin AT och blivit legitimerad. ST står för SpecialistTjänstgöring och är den period på 5-7 år (minst) som läkaren arbetar för att bli specialist inom en speciell gren inom läkarvetenskapen. ST-läkaren arbetar under denna tid på den klinik där han eller hon tänker sig att bli specialist, men du kan också möta läkaren på en annan klinik där läkaren arbetar en period för att bredda sina kunskaper. Inom läkarkåren kallas denna period för ”randning”, det kan till exempel handla om en ST-läkare i Barnmedicin som arbetar ett halvår på infektionskliniken för att få lära sig mer om infektionssjukdomar (som ju alla barn ibland besväras av). En ST-läkare kan ha olika mycket kunskap inom sitt område beroende på om han eller hon gjort få eller flera år inom specialiteten.
Underläkaren:
Är egentligen en tjänste-titel och säger inte mycket om var i sin karriär läkaren befinner sig. Denna titel ges till alla läkare som inte är färdiga specialister, vilket innebär att det kan vara allt från läkarstudenten efter termin 9 till ST-läkare i slutet på sin specialistutbildning.
Specialisten:
Har gjort sin specialistutbildning under 5-7 år. Anses nu vara ”färdig”, men på många större sjukhus specialiserar sig läkaren ofta ytterliggare inom sitt område och skaffar sig djupare kunskaper inom en mindre del av sitt specialistområde. I exemplet barnläkare kan han eller hon välja att framför allt jobba med barn med diabetes, eller barn med neurologiska skador.  En vanlig missuppfattning är att de läkare som inte specialiserar sig blir allmänläkare (distriktsläkare), inget kunde dock vara mer fel! En allmänläkare är så kallat allmänspecialist, och har ett av de absolut svåraste yrkena inom läkarvetenskapen eftersom de måste vara så breda i sina kunskaper. Nästan alla läkare i Sverige specialiserar sig inom något område.
Överläkaren:
Är också en tjänstetitel liksom underläkare. Är dock alltid specialistutbildad, har inte sällan doktorerat, det vill säga skrivit en avhandling inom något område. Oftast erfaren.
Professorn:
Är liksom överläkare en tjänstetitel. Har nästan uteslutande doktorerat.

Nytt utseende!

Jag var inte så förtjust i det gamla utseendet på bloggen, det var lite svårläst och svårt att lämna kommentarer på ett vettigt sätt så jag testar ett nytt tema, har du synpunkter så skriv gärna en kommentar!

Jag återkommer snart med lite helgläsning. Trevlig helg!

Antivaccinationsrörelsens hjältar I – Viera Scheibner

På den nystartade antivaccinations-sidan vaccin.me finns högt upp på sidan en artikel om Viera Scheibner som beskrivs som ”en av världens mest insatta personer inom vaccinationsskador” (f.ö. en i princip identisk text från ett inlägg på Anna Wahlgrens forum från 2010)

Det hävdas i artikeln att hon gett ut tre böcker och publicerat 90-talet vetenskapliga artiklar i erkända vetenskapliga tidskrifter i Australien och utomlands. Man skriver vidare att:

Hon poängterar att föräldrar bör bli medvetna om att det bara finns en immunitet, vilken endast kan förvärvas genom barnsjukdomarna. Denna process kan endast inträffa under en viss period under sådana omständigheter som naturen själv bestämmer – inte människan!

Om komplikationer uppstår så måste man beakta den skadliga effekten av tidigare vaccinationer samt felaktig medicinsk behandling – såsom bl. a. de otaliga antibiotikakurerna (antibioticum = ”anti-liv”) och febernedsättande medel.

[…] Istället förändrar vaccin kroppens gensvar på sjukdomar, vilket resulterar i uppkomsten av ett flertal nya immunsjukdomar eller autoimmuna sjukdomar, innefattande astma, barnleukemi och cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, beteendestörningar samt en enorm uppgång av förekomsten av cerepral pares och spädbarnskramper.”

Källa på det? Nä, jag trodde inte det.

Låt oss ta en närmare titt på Viera Scheibner och hennes kvalifikationer att uttala sig om medicin i allmänhet och vacciner i synnerhet!

Viera Scheibner föddes i Bratislava, nuvarande Slovakien, och är utbildad geolog och mikropaleontolog, i  antivaccinlägret brukar hon presenteras som att hon ”innehar en doktorsgrad i naturvetenskap” – ett uppenbart förmörkande av det faktum att hon inte har ett uns medicinsk eller fysiologisk utbildning! Hon bor sedan lång tid tillbaka i Australien.

Hon hävdar att hon i samband med utvecklandet av ett apnéskydd för spädbarn (en uppfinning som varnar om ett barn slutar andas och som används mot plötslig spädbarnsdöd) såg att deras andningsmönster förändrades i samband med vaccination med DTP (Difteri/Tetanus/Pertussis) och drog därmed slutsatsen att vaccin är orsaken till plötslig spädbarnsdöd, SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). I början på 90-talet publicerade hon en bok där hon angav att vaccin var den största enskilda orsaken till SIDS, men medan vaccinationsfrekvensen med DTP i Australien ökat från i början av 90-talet (86%)  till 2006 (92%) så ser istället kurvan för SIDS ut såhär;

Detta talar för sig själv. De sjunkande siffrorna beror mest sannolikt på att man i början av 90-talet upptäckte sambandet mellan att spädbarn sov på mage och SIDS varför man började råda föräldrarna att barnen istället skulle sova på rygg. En helt naturlig metod utan kemikalier som räddar liv och som man ju kunde tro att alternativkretsarna skulle hurra över men naturligtvis är även detta en konspiration!

 

Förutom sitt konspiratoriska sammankopplande av vaccin och SIDS gör också Viera Scheibner en annan koppling, nämligen den mellan vaccin och Shaken baby syndrome, den vanligaste dödsorsaken hos spädbarn under 6 mån efter SIDS. Shaken baby syndrome orsakas av att spädbarnet antingen skakas kraftigt eller huvudet dunkas i t.ex. skötbordet vilket leder till att hjärnan rör sig kraftigt i skallen och blodkärlen som försörjer hjärnan slits av, barnet dör av en kraftig hjärnblödning. Viera Scheibner hävdar alltså att dessa fall oftast inte alls beror på misshandel av föräldrarna utan tvärtom av vaccinationer och det är inte bara dödsfall utan också hjärnsvullnad, intrakraniella blödningar, blödningar i ögats näthinna och skallbrott och andra frakturer. Orsakerna till detta hävdar Scheibner beror på ökad blödningsbenägenhet pga vacciner (utan att ge några referenser till detta) och frakturerna beror på att många barn får kramper orsakade av vaccinerna vilket leder till frakturer;  ”Kramperna uppträder ofta när föräldern eller någon annan omvårdare inte ser på” – lustiga kramper som kommer just i de ögonblicken!

Så förutom att felaktigt skuldbelägga föräldrar vars barn dör i plötslig spädbarnsdöd gör sig också Scheibner till försvarare av barnamördare och barnmisshandlare.

Hennes text om Shaken baby syndrome kan läsas på svenska här vilket också länkas från vaccin.me. Texten är publicerad av Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, eller med andra ord, Scientologerna.  Trevligt sällskap! (Jo jag vet, guilt by association, men man kan inte annat än undra över vilka kopplingar antivaxarna har med vetenskapsmotståndarna i Scientologerna) (NKMR är inte samma sak som KMR som jag misstog det för att vara. NKMR är såvitt jag vet inte kopplat till Scientologerna men har kanske en del andra dubiösa agendor)

För er som har tid rekommenderar jag att titta på följande klipp från Australiska 60 minutes som har ett mycket bra reportage om vaccin och vaccinationsmotståndarnas skadeverkningar (har du ont om tid spola fram till 6:44 men jag rekommenderar verkligen att du ser hela).

 

För mer läsning kan jag också varmt rekommendera en artikel om henne av Stephen Basser i The Skeptic Journal av Australian Skeptics.

Jo, just det, det var ju det där med 90-talet vetenskapliga publikationer. En slagning på PubMed ger vid handen att hon är delförfattare till en (1) artikel inom den medicinska litteraturen (om koffein och råttor). Så var det med det!

Referenser

http://www.medicalveritas.com/MVIEditors.htm

http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4813.0.55.001#4.%20RESULTS%20-%20VACCINATION%20COVERAGE

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/0/04FEBEF9C81FE6BACA25732C002077A2?opendocument#IMMUNISATION

http://www.sidsandkids.org/wp-content/uploads/SIDS_Australia_Deaths-and-rates-1981-to-date.pdf

http://www.skeptics.com.au/wordpress/wp-content/uploads/theskeptic/1997/1.pdf

 

Årets förvillare och folkbildare!

Traditionsenligt så utser föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) årets förvillare och folkbildare.

I år (egentligen 2011) gick titeln årets förvillare till Miljönämnden i Mora-Orsa för deras agerande i samband med klagomål från en så kallat ”elallergiker”. Miljönämnden krävde först att alla Tele- och Radiomaster skulle riktas om för att minska obehaget hos den berörda personen vilket naturligtvis skulle få konsekvensen att kommunikationen skulle försämras.

DN uppmärksammade det hela och det blev en nationell nyhet vilket ledde till att trycket på miljönämnden gjorde att de ändrade sig, i alla fall tillfälligt. I ett debattinlägg i SvD förklarar VoF också sitt beslut närmare.

Kort kan elöverkänslighet beskrivas som de symtom folk beskriver när de upplever sig utsatta för strålning av olika slag, antingen från elektrisk apparatur eller från sändare av olika slag. Symtomen består ofta av ospecifika upplevelser såsom trötthet, utslag, pirrningar, darrningar etc. Problemet med så kallat elöverkänslighet är väl studerat och man har sett att personer som upplever sig känsliga inte reagerar när de utsätts för ”strålning” utan när de tror att de utsätts för det. Det tycks alltså kopplat till en upplevelse som i sin tur framkallar symtomen. Man har provat flera olika behandlingsmetoder men det tycks som om KBT (kognitiv beteendeterapi) har viss effekt. Problemet är att sådan terapi aktivt motarbetas av flera organisationer och alternativare eftersom de inte tror att orsaken är psykogen utan att det finns en fysisk förklaring. Det blir inte bättre av att myndigheter spelar med som i Mora-Orsa eller på många andra håll där man för dyra pengar bygger om både lägenheter och sjukhussalar.

Till årets folkbildare utsågs TV-programmet Hjärnkontoret för dess förmåga att förklara vetenskap för barn. Ett hedersomnämnande gavs också till Karin Bojs, vetenskapsjournalist på DN samt till Skeptikerpodden, ett av Sveriges absolut bästa poddradioprogram. Grattis till dem!

Vaccinationsmotståndet gräver nya skyttegravar

I slutet av 2011 startades en svensk antivaccinations-sida som kallar sig för vaccin.me Sidan drivs av Linda Karlström, Marina Ahlm, Lilianne Larsson och Torbjörn Sassersson.

Man anger att målet med sidan är att ”lyfta fram sådan forskning som kategoriskt tystas ner av läkemedelsindustri, myndigheter och sjukvårdsapparat.” Man tycks också ha ett mål att samla in så många biverkningsrapporter från allmänheten som möjligt för att, som man uttrycker det, ”använda som ett juridiskt underlag gentemot ansvariga myndigheter i länderna”.

Under rubriken ”Därför ifrågasätter vi vaccinering” anger man en lista (som man inte ens orkat översätta) som valsat runt på internet ett tag och ursprungligen kommer från antivaccinationssidan Vaccination Debate, Vaccination debate anger bland annat att anledningen till att vaccin inte fungerar (!) är att sjukdomar inte orsakas av bakterier eller virus utan av ”toxemi”. Så mycket för det vetenskapliga kunnandet. Att förneka ”the germ theory” måste vara ungefär lika intellektuellt som att tro att jorden är 6000 år gammal.

Linda Karlström säger i en intervju att vaccinationsförespråkarna är oupplysta, okunniga och ser mer till ekonomisk vinning än hälsa. ”Friska människor är ett hot mot den kapitalistiska läkemedelsindustrin […] vaccinerna orsakar en mängd biverkningar som de i sin tur tillverkar mediciner mot”

Sidan andas de ”vanliga” konspiratoriska tankarna och argument som ”sprutas rakt in i blodet” och det gamla tjatet om kvicksilver. Det är en guldgruva av argument mot vaccinationer och jag lovar att återkomma för lite mer detaljerad studie av deras argument.

 

Måste bara få kommentera den ganska korkade notisen i DN också om ett ”nytt” piller mot bakfylla, kallat ”blowfish”, som består av aspirin och koffein som löses upp i vatten. I Sverige kallas det Treo och har funnits så länge jag kommer ihåg!

 

 

Giftig potenshöjare?

SvD skriver idag om en häftig idé som man börjat testa i Sydafrika. För att minska tjuvjakten på noshörningar för deras horn har man på försök sövt noshörningarna och genom små hål som man borrat i hornet har man fört in gift och färgämne med tryckluft. Man passade dessutom på att lägga in Barium vilket skulle kunna göra att hornen kan ses på tullens röntgenapparater.

”Blandningen av gift, färg och barium har utvecklats så att den binder med keratin, det hårämne som hornen är uppbyggda av. Exakt vilket gift som används är hemligt, men det sägs inte vara dödligt.”

Noshörningshorn är hett eftertraktat på många håll i världen. På en del ställen används det som dekoration (vilket färgämnena ska förhindra). Man har sedan tidigare gjort försök att söva noshörningarna och såga av hornen men tydligen har tjuvskyttarna tyckt att det varit lika bra att döda även de djuren så att de slipper spåra upp dem igen.

I Asien (och säkert delar av övriga världen) anses nermalda noshörningshorn vara potenshöjande, oklart varför eftersom åtminstone jag inte kan hitta en enda artikel som tyder på något sådant (som om frånvaron av evidens skulle hindra miljontals människor – se på homeopatin). Dessutom hittade jag en översättning av en gammal kinesisk medicinsk text som gav förslag på vad noshörningshornen botade (dock inte ett enda ord om potens) helst ska hornet komma från en nydödad hane (ursäkta lite knackig översättning men texten var rätt knackig från början).

”Det ska inte tas av gravida kvinnor, det kommer att döda fostret. Som ett motgift mot gifter. Att bota besatthet och hålla alla onda andar borta. För gelsemium- [jasmin] och ormförgiftning. För att förhindra hallucinationer och mardrömmar. Kontinuerlig administrering lättar kroppen och gör en mycket robust (!). Mot tyfus, huvudvärk och feber och förkylningar. Mot intermittent feber och delirium. Att ta bort rädsla och ångest, lugna levern och se klarare. Det är ett lugnande medel för att inälvorna, febernedsättande. Det löser slem. Mot infantil kramper och dysenteri. Föraskas och tas med vatten för att behandla våldsamma kräkningar, matförgiftning, och överdosering av giftiga läkemedel. Mot artrit, melankoli, förlust av rösten. Gör en pasta med vatten för hematemes [blodiga kräkningar], näsblod, rektal blödning, smittkoppor, etc”

”etc” känns heltäckande!

Jag hoppas att denna senaste metod kan begränsa tjuvskyttet. Att utrota djurarter för meningslöst woo-woo känns väldigt dystert. Som jag sagt tidigare; alternativmedicin har ett pris och är inte alls harmlöst!