Tag Archives: homeopater

Look into my eyes

Dagens ämne är Iridologi, eller irisdiagnostik som det också kallas. En metod som används av framför allt homeopater i Sverige, men även andra utövare av alternativ medicin.

Irisdiagnostik går ut på att man genom att titta på en persons iris, allmänt kallad regnbågshinnan, och genom påstådda förändringar kunna uttala sig om sjukdomar eller ”förändringar i kraften” inom olika områden i koppen.
Iridologi anses ha ”uppfunnits” av den ungerska läkaren Ignatz von Péczely som ska ha presenterat sina fynd 1881. Berättelsen om hur det hela gick till går isär beroende på var man läser om det, men han ska i sin ungdom ha haft hand om en uggla med ett brutet ben, och hos ugglan upptäckt en mörk strimma i iris. När han många år senare hade en patient som brutit sitt ben ska han ha sett samma mörka strimma och därmed kommit fram till sin teori.
Teorin går alltså ut på att man med hjälp av att titta på en persons iris kan se förändringar och avvikelser som talar om vilket organ som är ”sjukt” eller ”påverkat” eller åtminstone var i kroppen besvären sitter. Till sin hjälp har iridologen så kallade iriskartor för att tolka vilket organ det skulle kunna handla om. Under årens lopp har flera så kallade ”iriskartor” utvecklats som ska hjälpa undersökaren att upptäcka fel eller sjukdomar i kroppen, här är ett exempel;

Men varför skulle detta vara så otroligt då? Om man tror på energiflöden i kroppen (ofta benämnt chi eller qi) skulle ju dessa mycket väl kunna avspegla sig i iris, eller hur?
För det första så har dessa påstådda ”energiflöden” aldrig kunnat påvisas, men mer om detta i ett senare inlägg. Det finns flera saker som talar emot att irisdiagnostik skulle fungera. För det första har en del experiment och studier har gjort tillsammans med några av världens mest framstående ”iridologer”.

  • 1979 genomgick den kända iridologen Bernard Jensen och två andra deltagare ett test där de skulle bedöma fotograferade ögon från 143 personer. 48 av dessa hade en bekräftad njurfunktionsnedsättning, de andra hade normal njurfuntion. Iridologerna kunde inte urskilja de njursjuka individerna, de var dessutom inte överens om vilka patienter som var sjuka.
  • 1980 gjorde en australiensisk iridolog ett liknande test, först undersökte han 15 patienter med 33 olika hälsoproblem, han lyckades inte diagnostisera ett enda korrekt hälsoproblem. Samma iridolog fick också se bilder tagna på individer när de var vid god hälsa och när de var sjuka, han kunde inte korrekt avgöra vilket foto som var taget när (men tyckte att det fanns skillnader i bilderna, man kan därmed alltså inte hävda att ”sjukdomen” fanns där redan innan patienten blev sjuk).

En iridolog skulle nu kunna hävda att han eller hon inte diagnostiserar sjukdomar, men istället kan berätta var ”energierna” är starkare eller svagare eller kanske han eller hon har en helt annan förklaring. De tester och experiment som har gjorts utesluter dock detta. Även om det gick att tala om energier etc och inte fastställda diagnoser, så ska flera iridologer i så fall oberoende av varandra kunna säga var i kroppen sjukdomen sitter, detta har man inte lyckats med i tester.
En sak som också starkt talar emot iridologi, men som inte brukar avskräcka alternativmedicinare, är helt enkelt att det saknas en rimlig fysiologisk förklaring till fenomenet, det vill säga, med kännedom om hur kroppen är uppbyggd och fungerar, finns det ingen rimlig förklaring till hur man skulle kunna se sjukdomstillstånd i iris. Detta utesluter naturligtvis inte att så är fallet, men det gör det hela så mycket mer osannolikt.


Man kan dessutom fundera över följande: om man nu finner en ”störning/sjukdom” i någon del av kroppen, och sedan botar denna på något sätt (som iridologen eller homeopaten ofta kan hjälpa till med), då borde alltså den förändring man sett i iris försvinna.Vi vet att iris är en av de kroppsdelar som varierar mest mellan personer och detta faktum används inom säkerhetsbranschen för att bekräfta en persons identitet, det är mycket säkrare än till exempel fingeravtryck. Iris anses inte kunna förändras och därför vara ett säkert sätt att säkerställa identiteten. Om nu sjukdom eller behandling syns i iris, hur kan man använda det som ”fingeravtryck”? Skulle vara jobbigt för president Obama att inte kunna avfyra kärnvapen för att han har en förkylning just den dagen.  Tillsammans med bevisen mot iris-diagnostikens existens kan man med stor övertygelse konstatera att det inte fungerar.

Se också

http://archopht.ama-assn.org/cgi/content/full/118/1/120
http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/confessions.html
http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/iridology/
http://sciblogs.co.nz/code-for-life/2010/03/08/an-horrific-case-of-natural-health-treatment-of-cancer/