Tag Archives: vidskepelse

Paraskavedekatriafobi – är det normalt det?

1993 publicerade British Medical Journal (BMJ) en artikel med titeln ”Is Friday the 13th bad for your health?”1.
Författarna jämförde antalet bilolyckor i förhållande till trafikvolym på två olika dagar, fredagen den 6: e och fredagen den 13: e. Man tittade också på antal shoppare i köpcentrum och slutligen på antalet inläggningar på sjukhus pga olyckor.
Resultatet var oväntat;  färre fordonkörde fredagen den 13:e, antalet shoppare var desamma. Men, man fann att antalet sjukhusinläggningar på grund av olyckor var klart högre, författarna skrev i sin slutsats;

Friday 13th is unlucky for some.
The risk of hospital admission as a result of a
transport accident may be increased by as much as
52%. Staying at home is recommended.

Varför är fredagen den 13: speciell?

Fredagen den 13:e inträffar normalt 1-3 gånger per år (under 2012 kommer det att inträffa 3 gånger) och även om det är vidkepelse så tycks det som att människor faktiskt ändrar sina rutiner denna dag för att undvika olycka. Paraskavedekatriafobi är en ”diagnos” och innebär en sjuklig, irrationell rädsla för fredagen den 13:e.
Som så många andra myter så är det inte riktigt någon som vet varifrån vidskepelsen om fredagen den 13:e ursprungligen kommer ifrån, men det tycks vara en internationell vidskepelse, framför allt i västvärlden.

Det finns många förställningar om 13: Om 13 personer sitter vid samma bord kommer en att dö inom ett år. Många städer i USA har inte en 13th Street eller 13th Avenue. Många byggnader har inte en 13: e våning, detta gäller också många offentliga byggnader såsom sjukhus m.fl. Om du har 13 bokstäver i ditt namn är det ett dåligt omen (Jack the Ripper, Charles Manson m.fl.) I Kina ska dock talet 13 istället betyda tur (rykten på nätet och synnerligen obekräftat)

Andra källor anger att antalet 13 avsiktligt förtalats av patriarkala religioner i början av den västerländska civilisationen, eftersom talet skulle representera kvinnlighet. Talet 13 hade betydelse i gudinne-dyrkande samhällen eftersom det motsvarade antalet menstruatios-cykler på ett år (13 x 28 = 364 dagar).

En del tror att rädslan för talet 13 kommer från den gamla fornnordiska kulturen. Tolv gudar var inbjudna till en bankett på Valhalla. Loke, den onde, var inte inte inbjuden men kom ändåt, vilket gjorde antalet deltagare till 13. Loke lurade den blinde Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds med en mistelpil.

Det vore naturligtvis inte komplett om det inte fanns en kristen myt kring talet 13 också. Enligt bibeln fanns det 13 gäster på den sista måltiden, den trettonde gästen var naturligtvis Judas. Dessutom korsfästes ju Jesus å en fredag. Det finns också rykten att det var på en fredag som Adam och Eva åt av den förbjudna frukten och de blev utkastade från Edens lustgård. Andra påstår att det stora syndafallet inleddes på en fredag, Babels torn förstördes på en fredag liksom Salomos tempel. Gud verkar inte gilla fredagar helt enkelt, man kan undra varför han tillät dem?

Namnet ”Fredag” härrör sannolikt från den nordiska guden Frigg, hustru till Oden, eller Freja, eller båda.

I romanen Da Vinci-koden talas om en historisk händelse som inträffade nästan 700 år sedan då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V.

Clemens V

Har man mer otur fredagen den 13:?

Så hur är vetenskapsläget kring fredagen den 13:e? Ganska gott faktiskt. Artikeln jag hänvisade till visade ju faktiskt en statistiskt signifikant skillnad i antalet inläggningar pga olyckor. Nämnas bör att den infördes i BMJs julnummer som traditionellt innehåller en ”skämtartikel” av lättsammare karaktär men fortfarande oftast gjord enligt vetenskaplig metod. Artikelförfattarna angav själva ett antal skäl till resultatet:

  • Större datamängd behövs (den var ganska begränsad)
  • En okänd faktor inverkar
  • Att de som registrerar olycksstatistik är mer benägna att göra det fredagen den 13:e pga vidskepelse och ”confirmation bias
  • Att det faktiskt finns ett äkta fenomen
Men trots en ”positiv” studie är det flera som visar på motsatsen. 2009 kom en studie, ”Association of holidays, full moon, Friday the 13th, day of week, time of day, day of week, and time of year on case distribution in an urban referral small animal emergency clinic.”2 där man kom fram till att
The busiest times were midweek evenings, Saturday and Sunday afternoons, and most major holidays
Men det är gjort flera studier och några på senare år. I augusti 2011 publicerade en artikel med titlen ”Answering the myth: use of emergency services on Friday the 13th.”3 där man jämförde 3 fredagar varav en var den 13:e. Man såg inte att det var fler besökare, snarast lägre, och man tittade på 13 olika sjukdomsparametrar där alla var samma utom ”penetrerande våld”, dvs oftast knivskador där man såg en lite men signifikant ökning fredagen den 13:e.
Strax därefter kom ännu en studie, ”Popular belief meets surgical reality: impact of lunar phases, Friday the 13th and zodiac signs on emergency operations and intraoperative blood loss.”4 där man tog ett helhetsgrepp över myterna kring fredagen den 13:e, fullmåne och astrologi” Slutsatsen blev;
A total of 111 lunar cycles and 15 Fridays the 13th occurred within the 3,281-day observation period. Patients’ characteristics did not differ in lunar phases, zodiac signs, or Fridays the 13th. Full moon phases, the presence of Friday the 13th, and zodiac signs influenced neither intraoperative blood loss nor emergency frequency. No statistical peaks regarding perforated aortic aneurysms and gastrointestinal perforations were found on full moon or Friday the 13th.

Detta var faktiskt en riktig välgjord studie, och stor vilket borgar för bra statistik. Man kunde alltså inte se några som helst skillnader på blodförlust, skador eller antalet akut-besök oavsett dag, månfas eller astrologisk period.

Slutsats

Så gå under en stege,ta din bil, kör ut i fullmånen och se hur många katter som korsar din väg. För säkerhets skull kan du slå sönder en spegel när du kommer hem också.